Hidden Pictures Terms & Conditions

Dasar Privasi

Apl ini mematuhi sepenuhnya Akta Perlindungan Privasi Atas Talian Kanak-Kanak (COPPA) serta Garis Panduan Peraturan Kendiri CARU untuk Pengiklanan Kanak-Kanak, termasuk Garis Panduan untuk Privasi Atas Talian.

     • Kami tidak mengumpul maklumat yang dikenal pasti secara peribadi daripada kanak-kanak dalam Apl ini, mahupun membenarkan kanak-kanak mendedahkan maklumat peribadi melalui Apl ini.

     • Kami membenarkan orang dewasa untuk menyediakan alamat emel untuk menerima maklumat produk dan tawaran istimewa Highlights. Borang penyerahan adalah mesra kanak-kanak dan hantar alamat emel menggunakan borang ini. Selain daripada alamat emel yang disediakan, data tidak akan sesekali dikumpul atau disimpan.

     • Kami menggunakan Mixpanel Analytics, yang memberikan kami maklumat tentang bagaimana apl kami telah digunakan. Maklumat ini tidak boleh dikenal pasti secara peribadi. Mixpanel Analytics menjana satu ID unik untuk apl, yang digunakan untuk mengesan aktiviti seperti panjang sesi, sesi ulangan dan latar yang dilihat. Kami tidak membenarkan maklumat dikumpul oleh pihak ketiga untuk mengesan pengguna bagi tujuan pengiklanan.

Jika anda mempunyai soalan tambahan tentang pendekatan kami terhadap privasi, sila hubungi Highlights for Children, Inc.

Terma dan Syarat

Terma dan Syarat ini (“Terma”) menerangkan terma dan syarat yang mengawal penggunaan aplikasi anda dan sebarang kandungan yang dihantar (“Apl”) serta akaun anda. Untuk menjadi pelanggan Teka-Teki Gambar Tersembunyi®, anda mesti menggunakan akaun gudang apl anda, dan mematuhi kehendak gudang apl.

Dengan menggunakan Apl dan mencapai kandungan Highlights for Children, Inc. (“Highlights”), anda bersetuju dengan Terma ini. Kami berhak menukar Terma ini bila-bila masa dengan membuat kemas kini tertentu yang didapati melalui Apl. Kami boleh, pada bila-bila masa, mengubah atau tidak meneruskan Apl atau kandungan yang dihantar melalui Apl, tertakluk kepada menyediakan anda bayaran balik untuk sebarang prabayar, kecuali penghantaran langganan yang belum dipenuhi. Kami juga boleh, pada bila-bila masa, mengubah atau mengenepikan bayaran berkaitan Apl dan langganan, atau menawarkan peluang promosi kepada hanya sesetengah pengguna Apl sahaja.

Kepuasan Dijamin

Kepuasan anda adalah dijamin, dan anda boleh membatalkan langganan anda bila-bila masa. Pembatalan langganan anda akan mengakhiri kedua-dua langganan dan pembaharuan automatik langganan anda. Jika anda membatalkan langganan anda, ia akan luput pada penghujung bulan langganan terkini anda.

Akaun Anda

Dengan membuka akaun, anda tidak menerima sebarang manfaat tuan punya dalam akaun itu, yang akan dipunyai, dan di bawah kawalan Highlights. Anda bersetuju untuk mengambil langkah-langkah wajar untuk melindungi keselamatan akaun anda dan sebarang kata laluan yang anda gunakan untuk membuat capaian ke akaun. Anda akan bertanggungjawab untuk semua bayaran dikenakan dan aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda kecuali anda memaklumkan Highlights tentang pelanggaran keselamatan akaun.

Harta Intelek

Semua kandungan diedarkan oleh Highlights adalah harta intelek khusus Highlights dan tidak boleh digunakan, disalin, dihasilkan semula, diedar, dihantar, disiar, dipapar, dijual, dilesen atau dipapar atau dieksploitasi untuk sebarang tujuan, melainkan menggunakannya melalui Apl untuk keseronokan peribadi anda atau anak anda atau kanak-kanak.

Terma Pendaftaran

Setiap langganan akan membenarkan anda untuk mencipta dan menyediakan capaian ke Teka-Teki Gambar Tersembunyi®.

Langganan anda untuk Teka-Teki Gambar Tersembunyi® boleh dimulakan dengan tempoh percubaan percuma. Tempoh promosi adalah seperti ditetapkan. Melainkan anda keluar dan membatalkannya sebelum tamat percubaan promosi anda, pada penghujung tempoh percubaan percuma, gudang apl akan mengenakan bayaran kad kredit anda pada fail. Sila lihat garis panduan gudang apl untuk maklumat lanjut cara langganan berfungsi.

Apabila anda mendaftar untuk langganan, anda akan ditawarkan pilihan pelan dan tempoh langganan, yang akan bermula pada penghujung tempoh percubaan anda. Langganan anda akan diperbaharui secara automatik pada hari yang sama.

Jika anda tidak membatalkan langganan Teka-Teki Gambar Tersembunyi® anda, bayaran yang dikenakan akan diteruskan berdasarkan maklumat pembayaran yang anda hantar dan akan dikenakan bayaran secara automatik pada kadar perkhidmatan langganan untuk tempoh langganan. Kami akan terus membilkan cara pembayaran anda setiap bulan, sebagaimana langganan akan diperbaharui secara automatik sehingga anda membatalkan langganan anda.

Mengemas Kini Maklumat Pembayaran

Jika Highlights tidak dapat mengenakan bayaran pada kad pembayaran yang anda senaraikan pada akaun anda, kami berhak mengakhiri langganan anda. Jika anda mendaftar dalam langganan pembaharuan automatik, anda mesti mengemas kini maklumat kad pembayaran anda dengan segera bagi memastikan akaun anda adalah terkini, lengkap dan tepat (cth., untuk perubahan dalam nombor kad pembayaran anda, alamat pembilan atau tarikh luput). Pengubahan maklumat ini boleh dibuat melalui gudang Apl peranti anda. Jika maklumat kad pembayaran anda tidak terkini, lengkap dan tepat, dan anda tidak maklumkan kami dengan segera akan perubahan maklumat itu, langganan anda akan digantung atau ditamatkan.

Pembatalan Pembaharuan Automatik

Selepas pembelian sesuatu pendaftaran, anda boleh tidak meneruskan ciri pembaharuan automatik pada bila-bila masa semasa tempoh langganan dengan melaraskan tetapan langganan anda menurut tatacara gudang apl.

Kemas Kini dan Penyelenggaraan

Highlights boleh, pada bila-bila masa, tetapi tidak diwajibkan, mengemas kini Apl untuk menyediakan fungsi berbeza, menyelesaikan masalah atau menyediakan keserasian dengan sistem operasi baharu atau yang dikemas kini.  Jika ini berlaku, anda mungkin perlu memuat turun kemas kini untuk memastikan penggunaan berterusan.

PENAFIAN JAMINAN

HIGHLIGHTS MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, MENYATAKAN ATAU MENCADANGKAN, BERKAITAN DENGAN PENGHANTARAN DAN FUNGSI APL DAN PENGGUNAAN KANDUNGAN DIHANTAR, TERMASUK JAMINAN KEBOLEHNIAGAAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. APL INI DISEDIAKAN PADA DASAR “SEBAGAIMANA ITU” DAN “JIKA TERSEDIA”. ANDA DENGAN INI BERSETUJU YANG TANGGUNGJAWAB ANDA HANYA UNTUK MENDAPATKAN, MEMBAYAR DAN MENGEKALKAN SEBARANG PERANTI, CAPAIAN INTERNET, PERKAKASAN ATAU PERISIAN DIPERLUKAN UNTUK MENGOPERASIKAN APL.

PEMBATASAN LIABILITI

TIDAK DALAM MANA-MANA KEADAAN PUN JUMLAH LIABILITI AGREGAT HIGHLIGHT TERHADAP ANDA MENGATASI TEMA-TERMA INI ATAU PENGGUNAAN APL INI OLEH ANDA MELEBIHI SEBARANG AMAUN YANG ANDA TELAH BAYAR UNTUK APL INI DAN UNTUK SEBARANG LANGGANAN.

Undang-Undang Kerajaan

Terma-terma ini akan dikawal dan ditafsir selaras dengan undang-undang substantif Negeri Ohio, tanpa rujukan mana-mana konflik peruntukan undang-undang. Semua pertikaian yang mucul di bawah ini yang tidak boleh diselesaikan di antara semua pihak ini akan dibicarakan di depan Mahkamah Negeri Ohio atau Mahkamah Daerah Amerika Syarikat yang bertempat di Columbus, Ohio, dan mahkamah rayuan masing-masing. Setiap pihak dengan ini secara muktamad menyerahkan kepada bidang kuasa dan memperakui kesesuaian tempat mahkamah tersebut, dan sebarang penentuan akhir dan tidak dapat dirayu yang dicapai oleh mahkamah tersebut.